EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine
Uue ajastu võtmeks on inimene, tema teadmised, oskused ja võimed ning ennekõike soov kasutada neid organisatsiooni hüvanguks. Antud koolitusel luuakse arusaam meeskonnatöö olemusest ning seda mõjutavatest teguritest. Otsitakse vastust küsimusele, millised meeskonnaliikme individuaalsed hoiakud, kompetentsid ja isikuomadused toetavad meeskonna edukust ning kuidas neid arendada. 

Meeskonnana tööd tehes tekib paratamatult konflikte ja erimeelsuseid. Koolitusel õpitakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat olukorda ning arendatakse oskust konfliktsituatsioonidega toime tulla. Arendatakse suhtlemis- ja kuulamisoskust ning partneritaju.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on luua arusaam meeskonnatöö olemusest ja sellega kaasnevatest olukordadest ning omandada oskused toimiva meeskonna arendamiseks organisatsioonis.

Sihtgrupp

Juhid ja liidrid nii ametikoha kui eluhoiaku järgi ning inimesed, kes töötavad meeskonnas.

Koolituse sisu

 • Sissejuhatus koolitusse
 • Enesetutvustus, ootuste väljaselgitamine
 • Ülevaade meeskonnatöö põhiolemusest
 • Meeskonnamängijale ning meeskonna juhile vajalikud kompetentsid ja nende arendamine
 • Erinevad intelligentsused, mis toetavad meeskonnatööd: emotsionaalne intelligentsus (EQ), vaimne intelligentsus (SQ). Praktilised harjutused
 • Heade suhete olemus meeskonnas ja omavahelise tõhusa suhtlemise põhialused
 • Tulemusliku suhtlemise tehnikad. Praktilised ülesanded
 • Sagedasemad vastuolude ja konfliktide põhjused meeskonnas ja organisatsioonis
 • Võim ja kiitus meeskondlikes suhetes
 • Partnerlussuhte olemus
 • Muudatused majanduses, organisatsioonis ja inimeses - vajadus meeskonnatöö järele 21.sajandil
 • Tippmeeskonnad
 • Grupi kasvamine meeskonnaks. Usalduse tekkimine
 • Organisatsiooni ja meeskonna kultuur, selle olulisus ning arendamise võimalused
 • Meeskonna - organisatsiooni mudel
 • Võimu jaotus ning juhi ja liidri roll meeskonnas
 • Otsustamine grupis ja meeskonnas. Grupiviisilise otsustamise ohud ja kitsaskohad
 • Väärtuste roll ning olulisus meeskonnas ja otsuste langetamisel
 • Tagasivaade koolitusele, osalejate ja läbiviijate kokkuvõtted

Õppetöö vorm/meetodid

 • Interaktiivsed diskussioonid, arutelud
 • Praktilised harjutused
 • Rühmatööd ja meeskondlikud ülesanded

Koolitajad

Anu Virovere, MSc
Koolitaja tutvustus

Jaana Liigand, MBA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine
Kood AME-7
Aeg 10.-11.11.2014
Maht 2 päeva
Hind 330 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja  Anu Virovere, MSc ja Jaana Liigand, MBA