EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Liidri koostööoskused meeskonnas

Miks sellel koolitusel osaleda?


Need, kes midagi loovad, teevad ja saavutavad on alati inimesed. Võimekus teha koostööd on evolutsioonilise arengu nurgakivi. Võimekus käituda nii, et grupi liikmed tajuvad juhti liidrina ei ole kaasa sündinud. Tõsi, niisuguse kompetentsuse kujunemine saab alguse varasest lapsepõlvest. Samas kinnitab pikaajaline koolituskogemus, et sotsiaalsed ja  kommunikatiivsed kompetentsused, mis on aluseks professionaalsele koostöö oskusele,  arenevad ja on arendatavad kogu elu jooksul. Mõistes ja aru saades missugustel baasoskustel põhineb eduka koostöö loomine meeskonnas, harjutades seda tagasisidestatud treeningutel, võib suhteliselt lühikese ajaga saavutada vajalikke muutusi oma käitumises juhi kui liidrina ja luua oma alluvusgrupis koostööks soodne psühhokliima ning usaldussuhted. Tundes ja osates arvestada grupis ja meeskonnas toimivaid protsesse on võimalik liidri professionaalse käitumisega luua sügavad inimestevahelised koostöösuhted meeskonnas ja saavutada ühiselt edu.

Eeltoodu toetub koolitaja kümnete aastate koolituskogemusele juhtide emotsionaalsete, sotsiaalsete, kommunikatiivsete ja koostöö kompetentsuste arendamisel.                                                              

Sihtgrupp

Koolitusele ootame kõiki neid inimesi, kes juhivad meeskondi ja kes tahavad edasi areneda, et olla veelgi edukam liider oma meeskonnas.

Kursuse eesmärk

Anda teadmine ja arusaam liidri koostöö põhioskuste struktuurist. Teha praktilisi harjutusi olulisemate põhioskuste omandamiseks. Jõuda selgusele missugused on juhi kui liidri professionaalsed ja tulemuslikud käitumismustrid koostöö loomisel.
Õppida mõistma ja arvestama grupiprotsesside toimimist meeskonnas.

Kursuse sisu

 •  Juhi kui liidri tegevuse olemus, tähtsus ja tähendus meeskonnatöös.
 • Kuidas inimene iseennast juhib.
 • Kuidas on võimalik mõjutada teisi inimesi.
 •  Koostöö kui arengu nurgakivi.
 • Grupiprotsessid meeskonnas.
 • Missuguse juhtimisalase tegevusega saab luua koostöö meeskonnas.
 • Missugused juhi käitumisviisid ei võimalda saavutada koostööfaasi meeskonnas.
 • Liidri käitumise põhioskused.
 • Oluliste põhioskuste praktilised harjutused.
 • Harjutuste analüüs ja tagasiside.
 • Liidri koostöökäitumise mustrite loomine. 

Kursuse tulemusena on osalejad

 • Mõistnud, missugune suhe alluvatega teeb juhist meeskonna liidri.
 • Mõistnud, kuidas toimib inimpsüühika ja kuidas inimene ennast juhib. 
 • Saanud aru grupiprotsessidest ja nende mõjust meeskonnasuhte loomisel ja hoidmisel.
 • Õppinud koostöökompetentsuse põhioskusi.
 • Uurinud iseenda käitumise põhimustreid.
 • Õppinud tundma juhi kui liidri professionaalseid juhtimisstiile.
 •  Loonud aluse iseenda ja meeskonna arengu suunamiseks.

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud ja arutelud.
 • Praktilised harjutused .
Aktiivmeetodid, mis baseeruvad käitumise videotreeningute, NLP ja psühhodraama alustel inimestega. Inimsuhete juhtimise kompetentsus projekti professionaalseks juhtimiseks on täiesti õpitav.

Koolitaja

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Liidri koostöö oskused meeskonnas
Kood ALM-1
Aeg 18.08.10
Maht 1 päev
Tavahind 3500 kr+km
Soodustus 1000
Tasuda 2500 kr+km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitaja Toomas Osvet, MBA