EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Efektiivsuse sisekoolitus - kulusäästliku LEAN-management\\\\\\\'i juurutamine organisatsioonis

LEAN filosoofia ühendab oskuslikku protsessijuhtimise ja loovuse, kaasates protsesside parandamisse kogu personali süsteemsel viisil. 

Eesmärk

Koolitusprogrammi eesmärk on kahe omavahel seostatud koolitusega anda osalejatele põhjalik ülevaade LEAN filosoofiast ja kulusäästliku tootmise printsiipidest. Koolitusprogrammi raames omandatakse teadmised LEAN põhimõtetest ja oskused nende praktiliseks rakendamiseks organisatsioonis.

Koolitusprogrammi osas on võimalik läbi rääkida, et saavutada koolituspakkumine, mis sobib just Teie organisatsioonile!

Sihtgrupp

Tootmis- ja teenindusettevõtted. Tootmisfirmade juhid, tootejuhid, analüütikud, spetsialistid.

Õppetöö vorm/meetodid:

  • Lühiloengud
  • Diskussioonid
  • Grupitööd

I koolitus – LEAN-i põhimõtted

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised LEAN filosoofiast ja erinevatest kulusäästliku tootmise printsiipidest. Koolituse läbides on osalejad võimelised koostama oma ettevõtte protsesside parendamise kava lähtudes LEAN printsiipidest.

 
Koolituse teemad:
- Interaktiivne tootmismäng.
- LEAN printsiibid. Filosoofia tekkimine, areng, põhimõtted.
- Väärtust mittelisavate tegevuste avastamine (MUDA) ja eemaldamine (Value Stream Mapping).
- Üleminekute kiirendamine ja seadustamisaja lühendamine (SMED)
- Protsesside tasakaalustamine (Kanban).
- Näited kulusäästliku tootmise rakendamisest (3 juhtumianalüüsi).

  

II koolitus – LEAN-i juurutamine organisatsioonis. Tootlikkuse suurendamine.

Koolituse eesmärk on selgitada kulusäästliku tootmise põhialust ehk pikaajalise mõtlemise filosoofiat ning tootlikkuse suurendamise metoodikat. LEAN-i täielikuks juurutamiseks organisatsioonis on vajalik selle omaksvõtt kõigi organisatsiooni liikmete poolt ning LEAN-i põhimõtete järjepidev rakendamine.

 

Koolituse teemad:
- Pikaajaline mõtlemine kui LEAN-i alus. Näited pikaajalise mõtlemise rakendamisest.
- Töötajate teadmiste ja oskuste kaasamine arendusprotsessi (Kaizen).
- Ergonoomia loomine ja säilitamine töökohal (5S)
- Efektiivne kvaliteedijuhtimine (kvaliteet läthepunktis, Poka Yoke, Jidoka).
- Töömahu tasakaalustamine ning toodete ja teenuste läbiminekuaja lühendamine.
- Pooltoodangu ja laovarude vähendamine (Kanban, tact time, single peace movement).
- Seadmete tootlikkuse hindamine ja parendamine (OEE).
- Tarnekindluse parendamine (JIT).
- Näited tootlikkuse suurendamisest LEAN põhimõtete abiga.

 

 

Koolitaja

Jari Kukkonen, MBA

Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Projektijuhtimine - eesmärgist tulemuseni
Kood SALE-1
Aeg Tellimisel
Maht Kokkuleppel
Tavahind Kokkuleppel
Soodustus  
Tasuda  
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitaja Jari Kukkonen, MBA