EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Praktiline projektijuhtimine

“A Project is a problem scheduled for solution” J. M. Juran                                    
“Projekt on lahendamiseks määratud probleem” J. M. Juran

Projektijuhtimine on ühekordsete ülesannete lahendamiseks kasutatav süsteemne abinõu. Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame.

Projektijuhtimine on hädavajalik juhtimismeetod tänapäeva organisatsioonides, kus probleemiks on piiratud ressursid, konkurentsikeskonna survest tingitud järjest lühenev aeg ülesannete lahendamiseks ning ülesannete suurenev keerukusaste - olgu siis tegu uue toote turuletoomise, infosüsteemi väljaarendamise või tootmistehnoloogia juurutamisega.

Koolitusel tegeleme osalejate projektijuhtimise alaste teoreetiliste teadmiste ühtlustamisega ja konkreetsete ülesannete lahendamise ja analüüsiga. Põhirõhk on just praktilisel osal.

Sihtgrupp

Äriühingute juhid, allüksuste juhid, spetsialistid, ettevõtjad – kõik, kellel tuleb lahendada ökonoomselt ja usaldusväärselt projektipõhiseid ülesandeid. Praegused ja tulevased projektijuhid, kelle tegevus on seotud ühekordsete, tähtajastatud ja kindla rahalise ressursiga seotud tööde teostamisega.

Kursuse eesmärk

 • omandada projektijuhtimise põhiloogika
 • osata teha otsuseid, mis oluliselt mõjutavad projekti käiku
 • teada saada, kuidas edaspidi juhtida projekte efektiivsemalt ja ajasäästlikumalt

Kursuse sisu

Praktiline osa
 • Kuidas kavandada ettevõttes projekti käivitamist
 • Kuidas koostada projekti lähteülesanne
 • Kuidas kokku panna projekti plaan
 • Kuidas muuta tavapärast töökorraldust seoses projekti käivitamisega
 • Kuidas saavutada kokkulepped erinevate struktuuriüksuste ressursside kasutamise osas
 • Kuidas leida lahendused ressursinappuse korral
 • Kuidas saavutada tasakaal põhitöö ja projektitöö vahel
 • Kuidas reageerida projekti elluviimise käigus erinevate kõrvalekallete tekkimisele
Teoreetiline osa
 • Projektiorganisatsioon ja rollid projektides
 • Projekti ettevalmistus
 • Projekti plaanimine
 • Projekti riskianalüüs
 • Projekti elluviimine
 • Projekti lõpetamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud, mis vahelduvad diskussioonide ja praktiliste ülesannete lahenamisega

Koolitaja

Algis Perens, MBA

Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Praktiline projektijuhtimine
Kood AP-46
Aeg 16.-17.06.16
Maht 2 päeva                         (16 akadeemilist tundi)
Hind 390 EUR + km 
Koht Tallinna Teaduspark Tehnopol (Akadeemia tee 21/1)
Koolitaja Algis Perens, MBA