EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Loov probleemilahendus ja innovatsioon II, TRIZ-leiutava probleemilahenduse teooria

Sihtgrupp


Kursus kõigile, kes vajavad loovust ja uusi lahendusi ettevõtluses, organisatsiooni ja iseenda rutiini kütkeist vabastamiseks. Ettevõtjad innovatsioonide algatajad, teostajad, arendusjuhid, insenerid, kes soovivad konkreetseid tugevaid loomevõtteid kätte harjutada.


Kursuse eesmärk

 • Loovate ideede leidmine äriedu saavutamiseks, tehnilise ja ärilise loovuse seostamine
 • Loova Probleemilahenduse Teooria TRIZ tugevate võtete kätteharjutamine
 • Iseenda loomevõime tundmaõppimine TRIZ-i toel
 • Rakenduslikud eesmärgid probleemides võimaluste nägemises TRIZ-i abil
 • Võimalikud muutused oma suhtumises ja hoiakutes loomemeetodeisse
 • Loova tegevuse harjutamise kaudu TRIZ-i meistriks

Kursuse sisu

 • Süstemaatiline lähenemine uute tehniliste ja majanduslike ideede otsingule Eesti jaoks
 • Leiutava Probleemilahenduse Teooria kui tugevaim loominguline mõtteviis
 • TRIZ-i üldloovuslikud põhitõed, harjutused nende kohta
 • 40 võtet - kogumik lihtsaid suuniseid vastuolude lahendamiseks tehnikas ja elus
 • Mitmesuguste efektide kasutamine loodusest ja ühiskonnast innovatsiooniks
 • Arenguseaduse kasutamine, ideaalsest lõppresultaadist lähtuv loomefilosoofia
 • Loomestrateegia ajas ja ruumis arendamisest, üheksal ekraanil probleemnägemine
 • Rakenduslikud individuaalsed harjutused õpitu alusel, võimalikud ka oma erialavaldkonnast
 • Intellektuaalomandi kaitse. Harjutus leiutusülesande lahendamiseks rühmatööna ja patendinõudluse koostamiseks oma lahendusele
 • Sissejuhatus TRIZ-i laiendatud õppeks ja enesearenduseks. Kasu TRIZ-ist maailmakogemusena

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine ja harjutused
 • Loomevõime arendamise eneseanalüüs
 • Probleemilahendus meeskonnatöös

Koolitajad

prof. Tiit Tiidemann, PhD
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Loov probleemilahendua ja innovatsioon II, TRIZ - leiutava probleemilahenduse teooria
Kood AI-4
Aeg 05.-06.10.10
Maht 2 päeva
Tavahind 6500 EEK          (415,43 EUR) + km 
Soodustus 900 EEK             (57,52 EUR)
Tasuda 5600 EEK           (357,91 EUR) + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitaja Tiit Tiidemann, PhD