EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Tunnustava juhtimise treening

Teise inimese märkamine, temas oleva positiivse aspekti väljendamine on alati loonud meeldivaid suhteid ja tõstnud inimese eneseteadlikkust ning väärikust.
Vaadates seda lihtsat ja tuntud tõde organisatsiooni vaatenurgast on kindel, et eduka juhi üks väga oluline professionaalne oskus on panna tähele teisi inimesi, meeskonnaliikmeid, kaastöötajaid ja isiksusi. Panna tähele nende tegevuse tulemusi. Nende võimekusi ja oskusi ning suuta seda neile ka positiivselt väljendada. Käituda selliselt, et seda tajutaks tunnustavalt, motiveerivalt ja tekitaks neis positiivseid emotsioone.
Koolituskogemus näitab, et mõjusa, tunnustava käitumisoskuse omandamine on olnud kõige kiirem ja tulemusrikkam just vastava tagasidestatud praktilise treeningu abil. Käesolev treening ongi sellele suunatud. Praktilistes harjutustes saavad  õppijad sügavama positiivse kogemuse uute, sobivate ja mõjusate, tunnustavate käitumisviiside kasutamisel. Samuti isiklikku sisemist kindlust hakata koolitusel omandatut ka igapäevases töös kasutama.

Sihtgrupp:

Juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega  meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid  koostöösuhteid.

Koolituse eesmärk:

 • Anda selge arusaam juhtimise viisist , mis loob meeskonna liikmetes pühendumust,  motiveeritust ja  koostöövalmidust 
 • Õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse. Mida on vajalik selles arvesse võtta. Kuidas on kasulik mõjusat, tunnustavat suhtlemise protsessi üles ehitada.
 • Õppida juhi käitumise põhitehnikaid, mis mõjuvad tunnustavalt, innustavalt, motiveerivalt, jmt.
 • Õppida praktilisi oskusi  tunnustava, motiveeriva ning professionaalset tagasisidet andva  vestluse läbiviimiseks.

Koolituse teemad:

          I Tunnustava juhtimise põhioskused
 • Juhtimise erinevad stiilid ja viisid. Saavutatavad tulemused
 • Juhi käitumisviis,  juhtimise stiil  ja  võtted, mis mõjuvad tunnustavalt. Loovad suurema innukuse, motiveerituse, pühendumise ja koostöövalmiduse
 • Kuidas kaasata meeskonna liikmeid parema tulemuse saavutamisse.
 • Tunnustav, mõjusa kõnelemise  põhitehnika
 • Usalduse loomine, kongruentsus käitumise
 • Oskuslik kuulamine, tagasiside andmine, ümbersõnastamin
 • Tunnustava  käitumisprotsessi  etapid
 • Enese käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)
      II Kuidas toimub inimese enesejuhtimine
 • Enesetaju, enesehinnang, sisemine kindlus
 • Positiivse aktiivsuse allikad inimese meeles
 • Teadlik tahteline enesejuhtimine
 • Kuidas tunnustamisega mõjutada protsesse meeles
 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test)
 • Kuidas  tunnustada, et meeskonna liikmetel tekiks sisemine kindlus, aktiivsus  ja soov tegutseda.
    III Juhi tunnustava käitumise praktiline treening
 • Konkreetse tunnustava käitumise põhitehnikate praktiline harjutamine.
 • Konkreetse tunnustava, motiveeriva vestluse protsessi praktiline harjutamine
 • Takistused, raskused ja tüüpilised vead mõjutusprotsessis. Näiteks tagasiside versus kriitika. Nende lahendamine.
 • Õpetlike näidete uurimine tunnustava tegevuse praktikast
 • Praktiliste harjutuste uurimine ja tagasiside
 • Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.

Õppetöö vorm/meetod:

 • Interaktiivsed  lühiloengud
 • Arutelud, aktiivsed õppemeetodid
 • Praktilised  harjutused  tagasisidega
 • Treeningu süvameetodid:  lavastuslikud
  harjutused,  coaching, NLP , eneseanalüüs,
  andragoogilised ja videotreeningute  meetodid.


  Koolituse läbinutele väljastame tõendi

  Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena. Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

  Koolitaja

  Toomas Osvet, MBA
  Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tunnustava juhtimise treening
Kood AT-1
Aeg 25.- 26. märts 2019
Maht 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Psühholoogia