EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Muudatuste juhtimine

Ellujäämise aluseks on oskus muutuda - öeldakse ka, et oskus ajaga kaasas käia. Samas on teada, kui keeruline on tegelikult muudatusi ellu viia. Toimigu see siis organisatsioonides või inimeste igapäevaelus.
Praktiline koolituskogemus on näidanud, et uute vajalike muutuste elluviimine on õnnestunud oluliselt paremini, kui mõistetakse seaduspärasusi, mis toimivad inimese meeles. Teatakse, kuidas arenguprotsessid meeskonnas ja organisatsioonis tervikuna toimuvad ning osatakse tegutseda mõjusa eestvedajana muutuste elluviimise protsessis. 
Käesoleval koolitusel õpimegi põhiteadmisi muutuste juhtimiseks organisatsioonis ning praktiliste treeningharjutuste abil oskusi, kuidas muutusi koos meeskonna liikmetega ellu viia. Luua neis aktiivsus, soov ja tahtmine muutustega kaasa minna. Praktilistes harjutustes saavad õppijad sügavama positiivse kogemuse uute, eestvedajale sobivate käitumisviiside  kasutamisel ning isiklikku sisemist kindlust hakata koolitusel omandatut ka igapäevases töös kasutama.

Sihtgrupp:

Juhid  ja spetsialistid, kellel on vajalik olla muudatuste mõistjaks ja elluviijaks organisatsioonis

Koolituse eesmärk:

 • Õppida, kuidas üles ehitada muudatuste elluviimise protsessi organisatsioonis
 • Õppida, kuidas toimib inimese meel  ning kuidas seda arvestada muudatuste elluviimisel
 • Õppida seaduspärasusi muutuste elluviimisel meeskonnas ja organisatsioonis
 • Õppida, kuidas üles ehitada muudatuste elluviimise protsessi organisatsioonis 
 • Õppida juhi käitumist eestvedajana  muudatuste protsessis 
 • Uurida iseenda isiksuse põhistruktuure ja käitumisviise ning nende mõju  eestvedamisel
 • Treenida juhi praktilist käitumist muudatuste olukordades ja saada tagasisidet
   

Koolituse sisu:

          I. Muudatused organisatsioonis.
 • Muudatuste vajadus ja liigid
 • Muudatuste läbiviimise strateegiad
 • Vastuseisu põhjused muudatustele
 • Muudatuste protsessi juhtimine
 • Eestvedamine muudatuste elluviimisel
 • Meeskond muudatuste protsessis
 • Organisatsiooni kultuur muudatustes
 • Õppiv organisatsioon
II. Kuidas toimib inimese meel
 • Kuidas toimub inimese enesejuhtimine
 • Vastuseisu allikad inimese meeles
 • Kaitselised, muutust eitavad käitumisviisid oma emotsionaalse seisundi juhtimiseks
 • Teadlik tahteline enesejuhtimine muutustes
 • Rahulikkuse, turvalisuse, usalduse tekkimine meeles
 • Kuidas luua meeles valmisolek muudatusteks
 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test)
 • Kuidas mõjutada, et meeskonna liikmetel tekkiks sisemine  kindlus ja soov muudatustega kaasa minna
       III. Juhi – eestvedaja käitumine muudatuste elluviimisel
 • Oskus mõtestada muutuste olukorda erinevate inimeste vaatenurgast – erinevatelt tajupositsioonidelt
 • Sobivam info edastamise protsess muudatustes
 • Kõnetehnika mitte teadvustatud protsesside mõjutamisel
 • Kongruentsus, usalduse ja turvalisuse loomine
 • Oskus kuulata ja tagasisidet anda
 • Sobivamad käitumismustrid  eestvedamisel
 • Valmisoleku  loomine muudatustega kaasa minna
 • Iseenda käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)

       IV. Praktiline treening eestvedajana, muutuste juhtijana.
 • Muutuste määratlemine, olukorra hindamine
 • Muudatuste protsessi ülesehitamine
 • Muudatuste esitamine meeskonna liikmetele
 • Praktiliste  treeningharjutuste sooritamine
 • Harjutuste uurimine, analüüs, tagasiside
 • Õpetlike näidete uurimine eestvedaja tegevuse praktikast
 • Isiklike arenguülesannete püstitamine

Õppetöö vorm/meetod:

 • Interaktiivsed  lühiloengud
 • Arutelud, aktiivsed õppemeetodid
 • Praktilised  harjutused  tagasisidega

  Koolituse läbinutele väljastame tõendi

  Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena. Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

  Koolitaja

  Toomas Osvet, MBA
  Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Muudatuste juhtimine
Kood AM-1
Aeg 4.-5. märts 2019
Maht 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Psühholoogia