EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Liidri oskuste treening

Liidri oskuste treening

Juhi töös on mitmeid olulisi ülesandeid, tegevusi  ja rolle. Vajadus haarata kaasa inimesi, suunata neid kõrgete eesmärkide saavutamisele omab kaasaegses ärimaailmas järjest suuremat tähtsust. Siin on väga olulisel kohal  juhi oskus olla liider ja eestvedaja. Võimekus saavutada, et töötajad soovivad liidrile järgneda ja anda oma panus organisatsiooni eesmärkide saavutamisse.

Liidri üheks põhioskuseks  on  võimekus  olla mõjusates  ja meeldivates  suhetes   inimestega.  Edukal liidril on professionaalne oskus juhtida  inimesi  nii, et  neis on  sügav soov ja tahtmine  täita oma tööülesandeid  eeskujulikult ning  teha seda heal  meelel positiivsete emotsioonidega.

Toetudes pikaajalisele koolituskogemusele oleme kindlad, et  liidri töö olemust, tegevusi ja mõjusaid professionaalseid käitumise oskusi on võimalik õppida.  Käesolev  treening annabki  võimaluse omandada  liidrile vajalikke kompetentse. Praktilistes harjutustes  saavad  õppijad   sügavama positiivse kogemuse uute, liidrile sobivate  käitumisviiside  kasutamisel ning isiklikku sisemist  kindlust  hakata koolitusel  omandatut  kasutama ka igapäevases töös.

 

Sihtgrupp:

Juhid  ja spetsialistid, kellel on vajalik arendada oma oskusi  tegutseda  liidrina. Olla  liider  alluvate, kolleegide,  koostööpartnerite  või  klientidega.

 

Koolituse eesmärk:

  Õppida tundma milles seisneb juhi ja liidri töö eripära ning missugused on liidri tegevused

  Õppida tundma kuidas toimib inimese meel  ning mida arvestada  iseenda ja teiste mõjutamisel  
  Uurida iseenda isiksuse põhistruktuure ja käitumisviise ning nende mõju  tegevusele liidrina

  Harjutada liidri käitumise põhitehnikaid

  Treenida  praktilist käitumist liidrina erinevates juhtimise olukordades ja saada tagasisidet

Koolituse sisu:

I Juhi töö liidrina. Liidri kompetentsid.

 • Eestvedamise olemus, liidri tegevuse  fookused
 • Missiooni, visiooni, eesmärkide tähtsus
 • Enesejuhtimine liidrina, sisemine kindlus, tahtmine
 • Liidri erinevad  juhtimisstiilid , nende mõju ja edukus
 • Eestvedamise erinevad mudelid ja viisid
 • Arenguprotsessid meeskonnas, nende juhtimine
II Kuidas toimib inimese meel
 • Kuidas inimene ennast juhib
 • Teadlik enesejuhtimine, EQ, SQ, IQ
 • Emotsioonide, soovide ja tahte toimimine
 • Inimese väärtustamine, mõjutuskanalid suhetes
 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test)
 • Kuidas mõjutada, et tekkis sisemine  motiveeritus
III Liidri käitumise põhitehnikad
 • Mitte teadvustatud protsesse mõjutav neljaastmeline  kehtestav kõnetehnika 
 • Hääle, keha, ruumi, aja juhtimine suhetes
 • Mõjusa käitumisprotsessi etapid
 • Emotsionaalse atmosfääri, suhte juhtimine
 • Agressiivne, alistuv ja ennast kehtestav käitumine
 • Enese käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)
 • Praktilise enesekehtestamise olukorra lahendamine ja uurimine
IV Praktiline treening liidrina.
 • Liidri praktiliste  treeningharjutuste sooritamine
 • Harjutuste uurimine, analüüs, tagasiside
 • Õpetlike näidete uurimine liidri tegevuse praktikast
 • Isiklike arenguülesannete püstitamine


Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:
•    Interaktiivsed  lühiloengud
•    Arutelud, aktiivsed õppemeetodid
•    Praktilised  harjutused tagasisidega

 

Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tõhusate läbirääkimiste treening
Kood ALO-1
Aeg 06.-07. mai 2019
Maht 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Psühholoogia