EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Edukad (rahvusvahelised) läbirääkimised
Edu läbirääkimistel sõltub erinevatest komponentidest. See on nii sisu hea tundmine, kui protsessi valdamine. Nii nagu on vaja kaardistada teise poole motiivid, huvid, positsioonid, oleks vaja seda kõike analüüsida ka enda puhul. Läbirääkimisteks valmistumine, strateegiliste ja taktikaliste valikute tegemine, erinevate tehnikate valdamine läbirääkimiste käigus – see kõik on samuti oluline. Rahvusvaheliste läbirääkimiste puhul lisandub veel keele aspekt, rahvusvahelised äritavad, erinev ärikultuur jms

See koolitus keskendub paljuski ülalloetletule ning käsitleb läbirääkimisi eelkõige rahvusvahelisest aspektist. Lisaks lepingu sõlmimisel või selle täitmisel tekkivatele formaalsetele küsimustele arutleme mh. selle üle kuidas kirjutada head ärikirja või mida võtta ette, kui on tekkinud konflikt või on tunne, et me ei saa hästi äripartnerist aru. Kui oleme läbirääkimiste tulemusena jõudnud lepinguni, siis kuidas tagada, et pooled mõistavad seda ühtemoodi, et vältida üllatusi lepingu täitmisel.

Koolitus on praktilist laadi: teeme arutelusid, grupitöid, lahendame kaasusi ning koolitaja jagab enda kogemust läbirääkijana.

Sihtgrupp:

See rahvusvaheliste läbirääkimiste praktikum on eelkõige ettevõtjale, kes on alles sisenemas välisturule või näiteks plaanib alustada tootmist allhanke alusel.  Osalema on oodatud ka ettevõtjad, kellel juba on teatud suhtlemis- ja läbirääkimiskogemus välispartneriga, ent sooviksid saada juurde kindlust, arutleda töös ettetulnud olukordade üle, leida lahendusi.

Koolituse eesmärk:

 • Teadvustada peamised faktorid, millest sõltub edu läbirääkimistel ja rahvusvahelises suhtluses
 • Anda teadmised sobiva strateegia ja taktika valikuks ja läbirääkimistel ettetulevate olukordade lahendamiseks
 • Tekitada harjumus enda tegevuse hindamiseks ja paremaks teadvustamiseks läbirääkijana

Koolituse sisu:

 • Läbirääkimiste olemus, liigid, tüübid, vorm
 • Edukateks läbirääkimisteks vajalikud komponendid
 • Rahvusvaheliste läbirääkimiste erisus
 • Omadused, oskused, hoiakud, mis iseloomustavad head läbirääkijat
 • Ettevalmistus läbirääkimisteks, enda ja vastaspoole huvide ja positsioonide määratlemine
 • Suhtlemine teise äritraditsiooniga, keele- ja kultuuriruumis asuva ettevõttega
 • Kirjalik läbirääkimisprotsess, selle koostisosad ja eripärad
 • Korrektse ingliskeelse ärikirjavahetuse A&O, vead mida vältida
 • Läbirääkimiste alustamine, kontakti loomine, reeglites, raamides kokkuleppimine jms
 • Avaettepanekute tegemine, batna, zopa, bottom line jpt vajalikud mõisted
 • Kauplemis- ja tingimisfaas, nn pakett-tehing
 • Kontrolli hoidmine läbirääkimiste käigu üle - summeerimine ja kokkuleppimine, pauside kasutamine
 • Erimeelsuste, konfliktide lahendamine lepingu sõlmimise või täitmise käigus
 • Kuidas jõuda closing-uni

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab olulisemaid faktoreid, mis loovad eeldused edukateks läbirääkimisteks
 • teadvustab ettevalmistamise olulisust, enda ja vastaspoole huvide, vajaduste, positsioonide kaardistamise võimalusi
 • oskab valida erinevate tehnikate ja käitumiste vahel, kui läbirääkimised on jõudnud tupikseisu või on tekkinud konflikt
 • oskab hinnata enda tugevusi ja arengukohti läbirääkijana, ennast paremini juhtida läbirääkimiste käigus

Õppetöö vorm/meetod:

 • Lühiloengud ja arutelud
 • Individuaalsed ja paarisharjutused
 • Enda töös ette tulevate läbirääkimisolukordade analüüs
 • Rollimäng
 • Õppefilmide vaatamine ning arutelu
Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Koolitaja

Indrek Orav
Indrek Orav on endine Rail Baltic Estonia juht ja juhatuse liige Indrek Orav. Indrek on pikaajaline juht. Ta on töötanud lisaks omandatud advokaadi- ja diplomaadikutsele juhatuste- ja nõukogude liikmena mitmetes tunnustatud äriorganisatsioonides, nagu Viking Window, Eesti Raudtee, Radisson SAS jt.


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Edukad (rahvusvahelised) läbirääkimised
Kood AE-1
Aeg 28.-29. august 2018
Maht 2 päeva (16 akadeemilist tundi)
Hind 360 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Indrek Orav
Õppekava-
rühm
Isikuareng