EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Meeskonnatöö juhtimineKoolitus on suunatud organisatsioonis juhtivatel  kohtadel töötavatele isikutele, kes peavad looma ja juhtima meeskondi ning kujundama ühised väärtused, seisukohad ja eesmärgid.
Samas on igaüks meist meeskonna liige ja vajab koolitusel pakutavaid teadmisi.
Meeskonnana tööd tehes tekib paratamatult konflikte ja erimeelsuseid. Koolitusel õpitakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat olukorda ning arendatakse oskust konfliktsituatsioonidega toime tulla. Mitmed teemad keskenduvad suhtlemiskompetentside arendamisele. Arendatakse suhtlemis- ja kuulamisoskust ning partneritaju.

Eesmärk

 • Selgitada toimivate meeskondade omadusi ja nende loomise võimalusi
 • Anda osalejatele uusi praktilisi oskusi meeskondade juhtimisel või nendes tulemuslikult osalemisel
 • Anda ettekujutus edukale juhile vajalikest oskustest ja erinevatest suhtlemistehnikatest, mis toetavad meeskonnatööd

Sihtgrupp

Juhid ja liidrid nii ametikoha kui eluhoiaku järgi ning inimesed, kes töötavad meeskonnas.

Koolituse sisu

 • Mida tähendab meeskonna-organisatsioon
 • Grupiviisilise ja meeskondliku töö erinevused ja nende tajumine
 • Meeskonnaliikmete ülesanded, ühiste normide kehtestamine ja nende tajumine meeskonnas
 • Väärtused, nende olulisus meeskonna loomisel ning nende mõju koostööle meeskonna sees
 • Emotsionaalne intelligentsus juhi töös ja suhtlemisel
 • Head suhted ja nende tähtsus meeskonnas
 • Positiivse ja negatiivse  tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 • Ettepanekute tegemine ja nende põhjendamine
 • Sagedasemad vastuolude ja konfliktide põhjused meeskonnas
 • Võimusuhted meeskonnas
 • Usaldus meekonnas ja selle arendamine

Õppetöö vorm/meetodid

 • loengud
 • Interaktiivsed diskussioonid, arutelud
 • Praktilised harjutused
 • Rühmatööd ja meeskondlikud ülesanded

Koolitaja

Jaana Susanna Liigand-Juhkam, MBA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Meeskonnatöö juhtimine
Kood AME-9
Aeg
Maht 1 päev
Hind 190 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja  Jaana Liigand-Juhkam, MBA