EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Praktiline tööõiguse seminar personalijuhtidele - kohtupraktika õppetunnid
                                                                                                                                                  

Sihtgrupp

Personalijuhid

Eesmärk

Kaasuste lahendamise kaudu analüüsime ja juhime tähelepanu, milliseid vigu peaks tööandja vältima

Koolituse sisu

 • Võrdne kohtlemine
 • Töötaja kohustused (s.h. lojaalsuskohustus, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsikeeld)
 • Tööandja kohustused (s.h. töötasu vähendamise õigus)
 • Töötaja vastutus
 • Õiguskaitsevahendid töökohustuste rikkumise puhuks:
  • hoiatus, kuidas vormistada, millal, kaua saab tugineda
  • mille eest ja millises määras vastutab töötaja kahju tekitamisel?
  • kuidas kahju hüvitamist nõuda/tasaarveldada?
 • Töölepingu lõppemine
  • etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
  • korraline vs erakorraline ülesütlemine
  • nõuded ülesütlemisavaldusele
  • kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
 • Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, s.h.
  • koondamise protseduurid, koondatava valik
  • töötajapoolse rikkumise vormistamine
  • kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/põhjuseta puuduva töötajaga
  • missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma lepingu lõppemisel või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel

Õppetöö vorm/meetod

 • kaasuste lahendamine
 • arutelud

Koolitaja: Tööõigust praktiseeriv vandeadvokaat

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Praktiline tööõiguse seminar personalijuhtidele - kohtupraktika õppetunnid
Kood APT-1
Aeg 14. oktoober 2016
Maht 10.00 - 13.00
Hind 85 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tööõigust praktiseeriv vandeadvokaat