EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Arenguvestluste tulemuslik läbiviimine

Arenguvestlus kui juhi tööriist - nii töötaja, iseenda kui ka ettevõtte arenguks!

Sihtgrupp

Tippjuhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja arenguvestluste administreerijad.

Koolituse eesmärk

 • Pakkuda uut nägemust ja alternatiivseid võimalusi inimeste juhtimisel, arendamisel ja motiveerimisel läbi arenguvestluse
 • Anda osalejatele ettekujutus arenguvestluste käiku mõjutavatest psühholoogilistest teguritest
 • Anda juhtidele uusi praktilisi oskusi arenguvestluste läbi viimiseks

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Arenguvestlus kui juhi tööriist
 • Arenguvestluste vajalikkus, eesmärgid, teemad, tüübid
 • Arenguvestluse ettevalmistamine
 • Töötajate suhtumine arenguvestlustesse, inimeste käitumise ja hoiakute käivitajad
 • Arenguvestluse mõju töötaja enesehinnangule
 • Emotsionaalsed kompetentsid, mis toetavad arenguvestluse läbi viimist
 • Positiivse õhkkonna loomine
 • Arenguvestluste tehnilised üksikasjad (aeg, koht, kestvus)
 • Arenguvestluse läbiviimiseks vajalikud suhtlemistehnikad
 • Kuidas rääkida võimalikest puudustest ning kuidas töötajat kiita nii, et saavutada soovitud tulemusi
 • Praktilised harjutused
 • Mida kindlasti arenguvestluste puhul vältida, võimalikud ohud
 • Erinevad juhtimisstiilid ja nende mõju töötajatele
 • Arenguvestluse tulemused töötaja ja juhi jaoks
 • Kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest

Koolituse tulemusena osaleja

 • Mõistab arenguvestluste tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet organisatsioonile, inimestele ja suhetele
 • On teadlik juhile arenguvestluste läbi viimiseks vajalikest kompetentsidest ja nende arendamise võimalustest
 • Õpib kasutama praktilisi suhtlemistehnikaid, mis aitavad arenguvestlust läbi viia
 • Õpib analüüsima enda suhtlemisstiili ja saab aru selle mõjust vestluse õhkkonnale ja tulemuslikkusele

Koolituse vorm/kasutatavad meetodid

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused
Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Lisainfot sisekoolituste kohta telefonil 684 1250 või ewt@emiewt.ee

Koolitaja

Jaana Susanna Liigand-Juhkam, MBARegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Arenguvestluste tulemuslik läbiviimine
Kood AD-34
Aeg 17. oktoober 2017
Maht 1 päev
Hind 185 EUR+ km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam