EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Alustava juhi õpituba


Oma töös edukatele ja kaaslaste seas mõjukatele inimestele tehakse tihti ettepanek asuda tööle uuel tasandil - olla juhiks konkreetsele töögrupile. Kindlasti on õige anda võimekamatele inimestele võimalus töötada uuel tegevuste tasandil. Iga uus töö, seal hulgas ka töö juhina, eeldab aga lisaks sügavatele inimlikele kogemustele konkreetseid teadmisi ja praktilisi oskusi. Tihti selgub, et liikudes uuele tasandile sattub inimene tõsistesse raskustesse. Ta sattub oludesse, millega ta ei ole tegelikult otseselt kokku puutunud (tal tuleb täita põhimõtteliselt teistsuguseid tööülesandeid). Keerukaks teeb olukorra veel see, et tihti asutakse juhtima gruppi, mille liige on oldud pikka aega ning grupisisesed suhted on välja kujunenud. See on tavaliselt väga pingeline muutuste ja enesearengu periood. Olukorda saab kiiremini muuta, kui omandada juhi tööks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi turvalises õpikeskkonnas. Analoogilisi koolitusi on aastate vältel läbi viidud väga paljudes ettevõtetes. Juhtimise treeningutest osavõtjate reaalne praktiline kogemus näitab, et nad suutsid luua oma juhtimise mustrites kiireid muutusi, hakkasid omandatud ka reaalselt kasutama ja olid seeläbi oluliselt edukamad.


Sihtgrupp

 • Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks
 • Spetsialistid, kellel on oma töös vaja mõnikord juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi

Koolituse eesmärk

 • saada teadmisi organisatsiooni toimimisest, juhi ülesannetest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest
 • teadvustada isiksuses toimivaid seaduspärasusi, alluvate isiksuslikke eripärasid ning võimalusi nende paremaks rakendamiseks organisatsioonis
 • õppida praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides: iseenda juhtimine, inimeste juhtimine ja meeskonna juhtimine
 • õppida professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks
 • harjutada juhtimise praktiliste olukordade lahendamist
 • analüüsida iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi
 • luua endale arenguülesanded ja praktiseerida nende elluviimist juhina oma igapäevases töös

Koolituse sisu

Juhtimise põhitõed
 • organisatsiooni vajalikkus ja toimimine
 • mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst
 • juhtimise tegevused - töö planeerimisest tulemuste kontrollimiseni
 • vastutamise, otsustamise, võimu tähendus juhi töös
 • milles konkreetselt seisneb juhi töö ja mille eest ta vastutab

Juhi isiksus ja enesejuhtimine

 • isiksuse omadused tööks juhina (test ja tagasiside)
 • oskused oma emotsionaalse seisundi juhtimiseks
 • sisemise tasakaalu saavutamine keerulistes juhtimisolukordades
 • iseenda arengu teadlik juhtimine
 • iseenda juhtimine ajas

Juhi tegevused

 • kuidas saavutada mõjus koostöösuhe oma meeskonnas
 • kuidas luua hästi toimivad rollid juhi töös (nt juht, liider)
 • kuidas juhtimistegevused nagu planeerimine, otsustamine, delegeerimine, motiveerimine, kontrollimine jmt avalduvad juhi konkreetses igapäevatöös
 • kuidas edukalt ja tulemuslikult teha oma tööd juhina

Inimeste juhtimine

 • kuidas inimene ennast juhib (käitumisprofiilide küsimustik)
 • missugune on töötajate professionaalne ja psühholoogiline valmisolek
 • juhi käitumise põhioskused ja enesekehtestamise oskus
 • koostööd loovad mustrid juhi käitumises
 • erinevad juhtimisstiilid ja nende kasutamine erinevate inimtüüpide puhul
 • kuidas mõjutada alluvaid, et neil tekib soov ja vastutus tööülesannet eeskujulikult täita

Koostöö loomine ja juhtimine

 • meeskonnas toimuvad protsessid
 • erinevad rollid meeskonnas ja nende tähtsus
 • juhi ja liidri rolli täitmine meeskonnas
 • ühine väärtussüsteem, kultuur, eesmärgid
 • kuidas jõuda sünergilise koostööni meeskonnas

Praktiliste juhtimisolukordade treening

 • lahendame praktilisi juhtimise olukordi
 • treenime juhi käitumist erinevates tegevustes (tööülesannete andmine, delegeerimine, mõjutamine, kontrollimine jmt)
 • treenime olukorrale vastavaid mõjusaid juhtimisstiile ja õpime ennast kehtestama juhina
 • treenime konfliktsete olukordade lahendamise tehnikaid
 • uurime ja analüüsime kõiki praktilisi harjutusi
 • iga osavõtja loob endale isikliku arenguplaani

Koolituse vorm/meetod

 • Avatud ruum, Lühiloengud, arutelud.
 • Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides.
 • Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs.
 • Juhtimise treeningharjutuste lahendamine.
 • Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP, andragoogilised ja muud meetodid.
Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Koolitaja: Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Alustava juhi õpituba
Kood AJÕ-1
Aeg
Maht 2 päeva
(17 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 330 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Juhtimine ja haldus