EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Emotsioonide reguleerimine - toimetulek konfliktide ja erimeelsustega


"Rahu ei ole konflikti puudumine, vaid võime lahendada konflikte rahumeelses viisil." (R. Reagan) 

Positiivne psühholoogia väidab, et kõigepealt on vaja tunda positiivseid emotsioone ja alles siis saame kogeda häid tulemusi mistahes valdkonnas. mistahes sündmus käivitab inimese ajus esimesena teatud tunde, mis annab aluse edasiseks käitumiseks. eriti tugevalt kogeme seda olukordades, kus on tekkinud mingisugune erimeelsus või vastuseis, mida üldjuhul kutsutakse konfliktiks. seega on oluline, et me suudame käivitunud tundeid ja sealt tulenevat käitumist märgata ning vajadusel negatiivseid tundeid - mis olukorra lahendamist takistavad - positiivsematega asendada. kui me seda ei tee, langeb meeleolu ja halvenevad suhted ning õhkkond, pikkamööda mõjub emotsionaalne kurnatus ka füüsilisele tervisele.

Emotsioonide reguleerimisel on otsene seos positiivse enesehinnanguga, üleüldise toimetulekuga, enesemotivatsioonileidmisega, heade suhete ka koostööga ning stressi kontrolli all hoidmisega. on oluline vahe, kas emotsioonid juhivad meid - mis pahatihti juhtub - või suudame me olla iseenda tunnetemaailma peremehed.

Koolitusel õpitakse ümber hindama konflikti kui suhetes paratamatult esinevat, kuid ebameeldivat sündmust ning leidma praktilist kasu nende lahendamisest. Üldiselt proovivad inimesed konflikte vältida, selle asemel, et neid tulemuslikult lahendada ja seeläbi ka omavaheliste suhete kvaliteeti tõsta.

Konflikt kõigub väikesest erimeelsusest ja arusaamatusest suure tülini. arutleme, kas ja kuidas on võimalik luua olukordi, et väikestest erimeelsustest ei arenekski kunagi suured tülid! Õpime ära tundma eri tüüpi konflikte ning arendame suhtlemis- ja läbirääkimise tehnikaid, mis aitavad nende lahendamisele kaasa.


Miks on kasulik koolitusel osaleda?

 • Et mõista emotsioonide reguleerimise vajalikkust igapäevaelus, suhetes ja töömaailmas
 • Et saada paremini aru inimeste käitumise põhjustest ja käivitajatest ning mõista seeläbi paremini oma suhtluspartnereid
 • Et tulla enesega paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes
 • Et hajutada hirme konfliktide ees ja osata neid oskuslikult juhtida

Kes võiksid koolitusel osaleda?

Koolitusele on oodatud inimesed, kes on huvitatud iseenda paremast tundmisest ja paremast toimetulekust igapäevaelus ette tulevate konfliktsete olukordadega.


Teemad, mida koolitusel käsitleme:

 • Emotsioonide roll käitumise juhtimisel
 • Emotsioonide reguleerimine kui emotsionaalne kompetents
 • Kuidas emotsioonid mõjutavad enesehinnangut ja seeläbi mõjutavad suhteid ja konflikte
 • Konfliktide liigid: huvide konflikt, väärtuskonflikt ja tunnete konflikt ja nende areng
 • Võimuküsimused suhetes ja sellest arenema hakkavad konfliktid
 • Emotsioonide juhtimine suhtlemistehnikates - mida tähendab enesekehtestamine konfliktilahenduse võtmes?
 • läbirääkimised kui konfliktide lahendamise alus
 • Võitja-võitja mõtteviis

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja:

 • Analüüsib emotsioonide mõju käitumisele, enesehinnangule ja suhetele
 • Tunneb peamisi konfliktide liike, nende tekkepõhjuseid ja oskab neid vajadusel lahendada
 • Kirjeldab võitja-võitja mõtteviisi olemust ja rakendab seda igapäevastes situatsioonides
 • Analüüsib võimu rolli suhetes

Koolituse vorm/meetodid

 • Loengud
 • Interaktiivsed diskussioonid, arutelud
 • Praktilised harjutused
 • Rühmatööd ja meeskondlikud ülesanded

Lisainfo:

Koolituse täies mahus läbimisel väljastame osalejatele tõendi!

Koolitust saab tellida ka sisekoolitusena!
Küsi lisa: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja:

Jaana Susanna Liigand-Juhkam, MBA

Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Emotsioonide reguleerimine - toimetulek konfliktide ja erimeelsustega
Kood AER-1
Aeg
Maht 1 päev
(8 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 190 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jaana Liigand-Juhkam, MBA
Õppekava-
rühm
Psühholoogia