EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Mõjus esinemine
Sõnad saavad otsa, hääl jääb kurku kinni, suu kuivab ja kangestav ärevus on vallanud kogu keha - küllap on see tunne tuttav üsna paljudele, kellel on tarvis kõne või sõnavõtuga üles astuda.
Mõnel inimesel tuleb kõnelemine välja mängeldes, teisi innustavalt ja kaasahaaravalt, nii et publik kuulab neid lummatult.
Tõepoolest, oma mõtteid, seisukohti ja arusaamu teisteni viia ei olegi nii lihtne, kuid ometi on see äärmiselt vajalik oskus väga paljudes ametites.

Õppimise ja praktilise harjutamisega saab aga omandada nii enesekindluse kui ka kõnelemise ja esinemise oskuseid.
Uuringute põhjal on esineja sõnumi vastuvõtmisel kuulajate seas suure mõjuga just teadvustamata (alateadlikud) tajuprotsessid. Esineja oskus väljendada oma seisukohti kongruentselt (mõtted, sõnad, hääl, keha ja väärtused kannavad ühte ja sama sõnumit), ehitada üles kindla struktuuriga kõne, mis haarab kaasa ja loob publikus mõjususe, usutavuse ning tekitab huvitatuse.
Sellel koolitusel käsitleme kõiki hea kõnelemise ja mõjusa esinemise vajalikke aspekte. Omandatut saab kohe igapäevases suhtlemises kasutada.

Kursuse eesmärk:

anda osavõtjatele arusaamine ja praktilised töövahendid: kuidas luua mõjus esinemine, kuidas esinemise ajal juhtida iseennast ja suhet publikuga ning kuidas viia kuulajateni mõjus sõnum

 

Õpime:

 • Kuidas inimese meeles toimub sõnumi vastuvõtmine ja sellele reageerimine
 • Kuidas luua esinemise eesmärk, teema, ülesehitus, stiil, materjalid jm vajalik
 • Kuidas oma meeleseisundit esinemiseks ette valmistada ja seda esinemise ajal valitseda
 • Missugune on hea kõne struktuur, etapid, ülesehitus ja mõjusus
 • Konkreetse esinemise ettevalmistamist
 • Harjutame praktilist esinemist

Kursuse sisu:

Esinemise ettevalmistamine
 • Olulised protsessid meele toimimisel ja sõnumi vastuvõtmisel
 • Kõne arusaadavuse ja mõjususe parameetrid
 • Publiku analüüs
 • Kõne eesmärk, teema, ülesehitus
 • Kõne koostamine
 • Esitluse abimaterjalide koostamine
Töö iseendaga
 • Sisemise kindluse loomine, hirmust vabanemine
 • Kuidas ennast selgelt ja mõjusalt väljendada
 • Hingamise, hääle ja keha valitsemine
 • Kongruentsuse, usutavuse ja veenvuse loomine
Iseenda ja keskkonna ettevalmistamine
 • Loomuliku nauditava enesetunde loomine
 • Meelte fokusseerimine publikule
 • Toetava ruumi kasutamine
 • Mõjutusvahendid
Esinemine
 • MILLINE on mõjus esinemine
 • KUIDAS esinemishirmust jagu saada
 • KUIDAS oma esinemist üles ehitada
 • MILLISED on suurepäraseks esinejaks kujunemise etapid
 • KUIDAS oma õnnestumisi kinnistada
 • MIDA esinemisel kindlasti vältida
 • Kuidas luua kooskõla ja tasakaalu
Praktilised harjutused
 • Selgitamie välja ja kinnistame isikupärased tugevused
 • Lühiesinemised tagasiside ja analüüsiga

Õppetöö vorm/meetod:

 • lühiloengud, grupiarutelud
 • harjutused hingamise, hääle ja keha korrastamiseks
 • praktiline esinemine audio ja video tagasisidega

Koolitaja:

Toomas Osvet, MBA, NLP Trainer sertifikaat

Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Mõjus esinemine
Kood AMS-1
Aeg
Maht 2 päeva
Hind 330 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus
Koolitaja Toomas Osvet, MBA