EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus-kuluarvestus, eelarvestamine

Tagasiside osalejatelt:

"...seletused lihtsate sõnadega (inimkeeli)..."

"...arvestades saadut, on hind õiglane..."

"...soovitan kõigile, teadmisi saab ja loeng on nauditav kuulata..."

 

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad.

Kursuse eesmärk

 • Arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi
 • tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit - eelarvestamist
 • anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks

Kursuse sisu

 • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused
 • Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
 • Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud. 
 • Kulukontod raamatupidamises
 • Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen)
 • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
 • Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs 
 • Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral. Lineaarne planeerimine
 • Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele
 • Kulukandjad ja –kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja –kohtadele. 
 • ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting
 • Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine
 • Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
 • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
 • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted
 • Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
 • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Arvestuslikud sisehinnad
 • Controlling
 • Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis. Sisemine aruandlus
 • Majandusinfo esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • Arendab ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • Tunneb kuluarvestuse põhimõtteid ja rakendab neid oma töös
 • Analüüsib ettevõtte sisemist aruandlust ja oskab seda täiustada vastavalt saadud soovitustele
 • Tunneb eelarve sisu, olemust ja eelarvestamise perioode

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“
Kuruse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Juhi finantskursus - kuluarevstus, eelarvestamine on üks moodul 3-osalisest finantskursusest. Teiste moodulite toimumisajad:
Bilanss ja raamatupidamine - 29.-30. oktoober 2019 või jaanuar 2020
Aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine - 27.-28. november 2019

Osaleda võib üksikute moodulite kaupa kuid tervikliku pildi saamiseks soovitame osaleda kõigil kolmel finantskursusel.
Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kasutad varase registreeruja hinnasoodustust kuni 20%!

Koolitaja: Margus Tinits, PhD., EMI EWT lektor, vandeaudiitor


Koolitaja tutvustus

Ajakava

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00-11.30 Saame tuttavaks.
Sissejuhatus: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused.
Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud - kulud = kasum
  11.45-13.15 Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud.
Kulukontod raamatupidamises.
Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks
 (näit.: nn. Goldratt’i fenomen).
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00-15.30 Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
  15.45-17.15 Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral Lineaarne planeerimine 
2. päev 09.00-10.30 Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele
Kulukandjad ja -kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja
-kohtadele. ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting.
Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine.
  10.45-12.15 Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid
Mineviku tendentside arvestamine
Nullpõhised eelarved. “Bottom-Up” ja „Top-Down” põhimõtted
Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. “Mis juhtub kui” (“what if”) analüüs 
  12.15-13.00 Lõuna
  13.00-14.30 Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Äritegevuse kaardistamine. Allüksuste vahelised suhted. Arvestuslikud sisehinnad. Eelarvete täitmine ja variatsiooni analüüs. Controlling 
  14.45-16.15 Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis
Sisemine aruandlus
     
    Lisad:
Majandusliku informatsiooni esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused (aruanded, tabelid, arvjoonised)
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine
Kood BF3-45
Aeg 17.-12. detsember 2019
Maht 2 päeva (16 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 390 EUR + km 
Koht Tammsaare Ärikeskus, II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D.
Õppekava-
rühm
Majandusarvestus ja maksundus