EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis EIC. ICC Eesti pädevuskursus

Rahvusvaheline veebikursus + seminar-töötoad auditooriumis

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eesti-ga oleme väljatöötanud uue väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika ning mille läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse +7 EAP

KURSUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS:

  1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC) omanikeks.
    Internetikoolitus toimub inglise keeles
  2. Auditooriumikoolitus, mis on kavandatud toetama veebikursust. Kokku on kursusel 6 seminar-töötuba (á 8 akadeemilist tundi), kus lahendatakse põhiliselt veebikursuse temaatikaga seotud kaasusi.
    Auditooriumikoolitus toimub eesti keeles

Interneti- ja auditooriumikoolitus käivad sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajaliku teoreetilise teadmise. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada internetikoolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalistele rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtiv ekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export-Import: Global Business Standards & Strategies“ autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest) ja lõpueksamist. Iga osa katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni (vt ajakava). Iga osa on iseseisev kursus, mille edukat läbimist jääb tunnistama eraldi ICC Akadeemia tunnistus

HINNAD

Koolituse hind: EUR 1580 + km; ICC Eesti liikmehind 1330 + km

Programmi läbija saab ICC Akadeemia EIC sertifikaadi interneti koolituse ning ICC Eesti/EMI EWT pädevustunnistuse kogu kursuse läbimise kohta koos läbitud ainete loetelu ja kinnitusega 7 EAP omandamisest

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Esimene auditooriumikoolitus toimub 10. jaanuaril, viimane 27. märtsil 2020..

Kõik auditooriumikoolitused toimuvad Tammsaare Ärikeskuses, Krõõda (keskmise) torni II korrusel aadressil Tammsaare 47, Tallinn.

Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:00

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC

Kaubandusõiguse ja -tava komisjoni (ICC Commission on Commercial Law and Practicis) kauaaegne  liige Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja ja toimetaja ning kasutusjuhiste autor.

Talle assisteerivad valdkonna tippasjatundjad

AJAKAVA

Registreerumine ja tasumine. Soovitav hiljemalt 09. detsember 2019. Peale osavõtutasu laekumist avab ICC Akadeemia Singapuris igale osavõtjale personaalse konto, mille kaudu veebinarikoolitus toimub.

Iga veebikoolituse osa (kursuse) läbimise järel on kavas auditoorne seminar-töötuba kooskõlas läbitud kursuse temaatikaga alljärgnevalt:

Jrk nr

EIC veebikursus

Auditooriumikoolitus

13. XII 2019

Ettevalmistused

Personaalse veebinariplatvormi avamine ICC Akadeemias

Sissejuhatav kogunemine

Ei ole kohustuslik

I osa

10. I 2020

International Trade Overview
International Trade Landscape
Transaction Phases and Trade Documents
International Organizations
The Incoterms® Rules

Incoterms® 2020
2020 versiooni uuendused ja sisessüsteem
Kasutusjuhised
Tüüpilised väärkasutused

II osa

3I. I 2020

Business Transactions and Contracts
International Business Law
Model Sales Contracts
International Dispute Resolution
Agency and Distributorship

Lepingukaasused
Mis on hea müügileping ja kuidas seda koostada?
ICC rahvusvaheline kaubamüügi-leping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.

III osa

14. II 2020


International Logistics and Sourcing
International Transport Overview
Transportation Documents
Customs and ATA Carnets
Sourcing and Sustainability Compliance

Vedu- ja ekspedeerimine
Kaubavedu vs transpordilogistika
Veoviisid ja vedaja(ekspedeerija) vastutus
Vedaja pandõigus

IV osa

28. II 2020


Financing and Security Devices
International Payments
Documentary Credits and UCP 600
Short-Term Trade Finance
Guarantees, Bonds, and Standbys

Arvelduste- ja pangakaasused
Maksevormid
Akreditiiv on ja jääb
Tehingute finantseerimine

Garantiid

V osa

13. III 2020

Global Business Management
Global Marketing Overview
Cross-Cultural Management
E-commerce and International Trade
Fair Trade

E-kaubandus
Rahvusvahelise kaubanduse arengud E-rakendused ekspordsi-impordis

VI osa

27. III 2020

EIC Final Exam
Proctored procedure, 50 questions to amnswer

Kursuse lõpetamine
Lõpueksam

TOIMUMISKOHT

Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

Tel: 684 1250, e-mail: ewt@emiewt.ee; www.emiewt.eel

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis EIC-3. ICC Eesti pädevuskursus

Kood EIC-3
Aeg 10. detsember 2019-  27. märts 2020.a.
Maht 180 akadeemilist tundi
Hind 1580 EUR + km 20%
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD ja valdkonna parimad asjatundjad
Õppekava-rühm Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm