EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Avaliku esinemise võlu ja valu

Eesmärk

2-päevaline videokoolitus „Avaliku esinemise võlu ja valu“ on suunatud organisatsioonide juhtidele ja kõneisikutele. Koolitus pakub ajaefektiivses vormis kõige olulisemaid teadmisi edukaks avalikuks esinemiseks. Olulise osa koolitusest moodustab praktilise õppeettekande tegemine ning selle videosalvestuse analüüs.

Sihtrühm

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, kõneisikud ja spetsialistid. Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 12 inimest.

Meetodika

 • Loengud, diskussioonid

 • Videotagasiside ja analüüs

 • Õppeettekannete tegemine

Teemad

 • Argumentide sõnastamine, valik ja näitlikustamine. Kuidas karme seisukohti serveerida?
  Kuidas selekteerida välja tugevamad argumendid ning milliste retoorikavõtete abil nende mõju suurendada. Diplomaatilisus.
 • Kuidas ületada esinemishirmu? Valge demagoogia meistriklass.
  Milliste nippidega maandada esinemise eelset ärevust ja stressi?
 • Kuidas saada hakkama demagoogilise oponendiga? Millal ja kuidas ise kasutada demagoogiat?

 • Erinevates suhtlusolukordades oma seisukohtade serveerimine.
  Hoiakud oponentide suhtes. Avalik debatt.
  Kuidas diskussiooniks valmistuda? Erinevate auditooriumite ootused ja suhtumised. Kuidas end väitluses kehtestada? Kuidas sõnumit rõhutada ja efektselt auditooriumi hoiakutele mängida? Negatiivsete
  reaktsioonide vältimine.

 • Mõjuv retoorika, näitlikustamine ja audiovisuaalsed efektid.
  Erinevates auditooriumites sobilike kõnekujundite, näidete ja
  audiovisuaalsete efektide kasutamine.

 • Tehniliste abivahendite kasutamine kõnede, ettekannete ja presentatsioonide tegemisel.
  Kas kasutada slaide või mitte? Kõnepult, mikrofon, pointer, tahvel.

 • Ruumis liikumine. Esemed. Videod ja heliefektid. Esinemist häirivad ja
  toetavad faktorid.

Koolitaja

Ivo Rull, suhtekorralduse korüfee


Ivo Rull (51) on töötanud nii ajakirjanikuna, poliitikuna, suhtekorraldajana kui turundus-juhina. Kommunikatsiooni nõustamise ning vastavate koolituste läbiviimisega on Ivo Rull tegelenud viimased 22 aastat. Selle aja jooksul on tema pool läbi viidud ligi pool tuhat avaliku esinemise, debateerimise, intervjueerimis-tehnika, turundus- ja PR-kommunikatsiooni ning meediaga suhtlemise koolitust.

Valikkurususi suhtekorraldusest on Ivo Rull lugenud Tartu Ülikoolis, EBSis, Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.
 
Ivo Rull on avaldanud raamatud “Meediamängud” (2008) ja „Populismist“ (2014) ning almanahhi „Tartu tudengid kuumadel kaheksakümnendatel“ (2015)

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool


Kood AEVV-1
Aeg 14.- 15. november 2019
Maht 2 päeva
Tavahind 350 + km
Soodustus ICC liikmetele  
Tasuda
Koht Tammsaare Ärikeskus
Koolitaja Ivo Rull