EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe
See on üks moodul väliskaubanduskaasuste seminar-töötubade sarjast.

Kommertsvaidlused on kerged tekkima. Ikka juhtub, et tehingu täitmisel midagi läheb teisiti kui tehingu poolel oli õigus oodata. Vaidluste tekkeks on seda suurem tõenäosus, mida kehvem on sõlmitud leping ja mida väiksem on poolte tahe lepingut korrektselt täita.

Eelnevatel moodulitel on defineeritud: hea leping on selge, arusaadav, pooltele siduv ning pigem lühike kui pikk. Kui pooled on koostanud hea lepingu, siis reeglina on arusaamatusi vähem ja mis kõige olulisem: need lahendatakse pooltevahelise kokkuleppega, mis tegelikult on parim viis vaidluste lahendamiseks.
Kui pooltevahelist kokkulepet ei saavutata minnakse kohtusse, mis tihti on halvim viis tekkinud kommertsvaidluste lahendamiseks. Kahjuks tihti ei teata, et kommertsvaidluste lahendamiseks on paremaid võimalusi, kui hariliku kohtu jurisdiktsioon. Selleks on eelkõige vahekohtumenetlus, aga ka rida alternatiivseid meetodeid.

Kommertsvaidlused pakuvad arvukalt juhtumeid, millest õppida, lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!
Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
Anda osalejatele ülevaade kommertsvaidluste lahendamise heast tavast ning teha soovitusi selle järgimiseks lepingute koostamisel

Käsitletavad teemad
 • Testülesande lahendamine
 • Õpetlik avakaasus
 • Ülevaade kommertsvaidluste lahendamise viisidest. ICC Rahvusvaheline Arbitraaž (Vahekohus) ja selle teenused vaidluste lahendamisel
 • Vahekohtu menetlus, selle head ja vead
 • Kokkuvõtted

Õppetöö vorm/meetod

Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga, arutelud

Koolitajad

Tiit Tammemägi, ICC kommertsõiguse ja -praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja

Loengute ja seminaride teised teemad:
 •  Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. Avatakse ohte ja võimalusi, mida Incoterms 2010 tarneklauslid sisaldavad - 18.oktoober
 • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab? - 1.november
 • Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu "kõrvad". Käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel - 27.november
 • Vedu ja ekspedeerimine. Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija - 13.detsember
 • Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb. Käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama - 10.jaanuar
 • Kindlustus. Vedaja vastutuskindlustus vs veosekindlustus. Valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist - 31.jaanuar

  Kõigil seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid.

  Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

  Ühe seminari hind 170 EUR + km 20%

  Tellides ja tasudes korraga kogu seminaride sari (7 seminari) on hind 875 EUR + km 20%


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe
Kood EK-4(7)
Aeg 19. veebruar 2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja