EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Vedu ja ekspedeerimine. Seminar-töötuba
See on neljas moodul väliskaubanduskaasuste seminar-töötubade sarjast.  
Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.

Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja(ekspedeerija) vastutuse piirid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahe4ndaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamist ning vastutuse piirid eri veoviiside puhul. Kõnealune valdkond pakub arvukalt juhtumeid, millest õppida, lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja ka petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.

Koolituse sisu
 • Testülesande lahendamine
 • Õpetlik avakaasus
 • Vedaja (ekspedeerija) vastutus
 • Pandiõigus
 • Kui müüja nõuab kindlat tüüpi veodokumenti
 • Tehingu maksevorm ja kaubanduse finantseerimine
 • Kommertspetturlus

Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga. Rühmatöö ja arutelud


Koolitajad

 • Kai Amos, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Amos OÜ
 • Tiit Tammemägi, Ph.D, Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja -praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja
Loengute ja seminaride teised teemad:
 • Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. Avatakse ohte ja võimalusi mida Incoterms 2010 tarneklauslid sisaldavad - 18.oktoober
 • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab? - 1.november
 • Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu "kõrvad". Käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel - 27.november
 • Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb. Käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama - 20.jaanuar
 • Kindlustus. Vedaja vastutuskindlustus vs veosekindlustus. Valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et peakirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist - 31.jaanuar
 • Kommertsvaidlused. Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse - 19.veebruar

  Kõigil seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid.

  Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

  Ühe seminari hind 170 EUR + km 20%

  Tellides ja tasudes korraga kogu seminaride sari (7 seminari) on hind 875 EUR + km 20%


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Vedu ja ekspedeerimine. Seminar-töötuba
Kood EK-4(4)
Aeg 10 .jaanuar 2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja