EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
See on teine moodulväliskaubanduskaasuste seminar-töötubade sarjast.

Suurem osa Eesi väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist. Ning probleeme jagub. Praktilisi juhtumeid on piisavalt, millest õppida lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: deklarandid, eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
 • Tuua välja ja aidata vältida levinud eksimusi tolliklaarimisel
 • Aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes
 • Anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab

Koolituse sisu

 • Testülesande lahendamine
 • Avakaasus kauba päritolu vallast
 • Kauba päritolu, päritolunõuded ja tollisoodustused. Muudatused päritolu vallas
  • Mis on kauba päritolu?
  • Mittesooduspäritolu (kasutusala, päritolu tõendamine)
  • Sooduspäritolu
   • Ühepoolsed soodustused
   • Kahe- ja mitmepoolsed soodustused
   • Päritolureeglid
   • Kumulatsioonid
  • Euroopa Vahemeremaade piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon
   • Sooduspäritolutõendid
  • Tollimaksusoodustuse kohaldamine
 • Kaasus sanktsioonide ja embargo vallast
 • Sanktsioonid ja embargod - kuidas orienteeruda?
 • Olulist eelmiselt seminarilt
 • Kokkuvõtted
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
Kood EK-3(2)
Aeg
Maht 5 akadeemilist tundi
Hind 115 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)