EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. Seminar-töötuba
See on esimene moodul väliskaubanduskaasuste seminar-töötubade sarjast.

Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustes, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms. Praktilisi juhtumeid on piisavalt, millest õppida lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid-importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu
Koolituse sisu
 • Testülesande lahendamine
 • Õpetlik avakaasus CIP Tallinn
 • Ülesehitus ja sisesüsteemid. Tarneklauslite rühmad (E, F, C ja D), nende tundmise olulisus
 • Kaasus EXW vs FCA
 • Milliseid tarneklausleid peaks ostja eelistama? Rühmatöö
 • D rühma tarneklauslid DAP, DAT ja DDP
 • Incoterms 2010 kuldreeglid kokkuvõtteks ja testülesande lahendamine lõpetuseks
Õppetöö vorm/meetod
Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga. Rühmatöö ja arutelud. Õpitulemuste hindamine

Koolitaja
Tiit Tammemägi, Ph.D., Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja -praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja

Loengute ja seminaride järgmised teemad:
 • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab? - 1.november
 • Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu "kõrvad". Käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel - 27.november
 • Vedu ja ekspedeerimine. Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija - 13.detsember
 • Arvedluste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb. Käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama - 10.jaanuar
 • Kindlustus. Vedaja vastutuskindlustus vs veosekindlustus. Valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist - 31.jaanuar
 • Kommertsvaidlused. Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse - 19.veebruar

  Kõigil seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid.

  Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

  Ühe seminari hind 170 EUR + km 20%

  Tellides ja tasudes korraga kogu seminaride sari (7 seminari) on hind 875 EUR + km 20%


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. Seminar-töötuba
Kood EK-4(1)
Aeg 15. november 2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD