EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga

Tagasiside osalejatelt:

Kristel Rannamees: Väga rahul. Väga hea, edaspidigi. Soovitan.

Sorav ja selge esitus, osalejate kaasamine. Kümmet ei tohi panna, arenemisruumi on alati :).

Paneb ennast kuulama, paneb osalejad tegutsema, teemakohased näited, head ülesanded.

Huvitav koolitus, head näited elust enesest.

Elav esitlus, kogenud, näiteid praktikast on.

Väga praktiline ja reaalselt kasutatav. Ise peab palju tööd tegema. Huvitavalt ülesehitatud.

Näited ja diskussioon.


Koolitusel käsitletakse manipulatsiooni olemust ja erinevaid mõjutamisviise. Enesekehtestamist ehk võrdsetes suhetes olemist. Kuidas seista enese vajaduste eest, samaaegselt kahjustamata teise osapoole huvisid. Koolitus viiakse läbi väikeses grupis, mis annab võimaluse analüüsida näiteid elust, leida praktilisi lahendusi ja arendada argumenteerimisoskust.Osalejad saavad juurde enesekindlust end veenvamalt väljendada.                                                                                                                                                  

Sihtgrupp

Kõik, kelle igapäevatöö on pingeline ning seotud suhtlemisega erinevate inimestega.

Koolituse eesmärk

 • Osata igapäevases suhtlemises ära tunda manipulaatorit
 • Osata vastavalt manipulatsioonile käituda
 • Omandada enesekehtestamise võtteid
 • Õppida kehtestava käitumise abil edukalt toimima erinevates suhtlusolukordades
 • Õpime selgeks kolmeastmelise oma vajadusi väljendava suhtlemismudeli

Koolituse sisu

 • Enesekehtestamine: alistuv, agressiivne, kehtestav käitumine
 • Enesekehtestamise mitteverbaalsed komponendid
 • Manipulatsiooni olemus ja viisid
 • Manipulatsiooni eesmärk ja põhjused
 • Manipulaatorid meie igapäevases elus, kuidas neid ära tunda?
 • Psühholoogilise kaitse meetodid manipuleerimise vastu
 • Mina sõnumite andmise kunst
 • Enesekehtestamise protsess
 • Kolmeastmeline kehtestav suhtlemismudel

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Tunneb ära manipulatsiooni ja oskab vastavalt sellele käituda
 • Rakendab enesekehtestamise võtteid erinevates suhtlusolukordades
 • Analüüsib kolmeastmelist suhtlemismudelit oma vajaduste väljendamiseks ja rakendab seda igapäevasuhtluses

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused

Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Lisainfo: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja:
Kristel Rannamees
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
Kood AEK-38
Aeg 14. veebruar 2017
Maht 1 päev 
(7 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 180 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Kristel Rannamees
Õppekava-
rühm
Psühholoogia