EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Läbirääkimiste treening II
Koolituse põhiline tegevus on suunatud praktilistele harjutustele inimsuhetes ette tulevate olukordade lahendamiseks. Võtame uurimise alla osavõtjate igapäevases töös ette tulevate olukordade eesmärgipärase, positiivse ja tulemusliku lahenduse leidmise. Praktiliste treeningute, tagasiside ja analüüsi kõrval harjutame mitmeid uusi oskusi ja omandame uusi teadmisi, et saavutada tugevamalt kinnistunud käitumisviisid ja võimekuse olukordi lahendada meeldivalt ja tulemuslikult.

Sihtgrupp:

Koolitus "Läbirääkimiste treening II" on suunatud inimestele, kes on läbinud Toomas Osveti nö põhikoolituse (Tõhusate läbirääkimiste treening või Motiveerimine ja delegeerimine). Jätkukoolitusel on võimalik õppida uusi oskusi juba keerukamal tasemel.

Treeningu eesmärk:

 • Õppida oskusi, kuidas keerulistes olukordades saavutada enesekindel seisund
 • Treenida ja lihvida mõjutamise põhioskusi sh mikroliigutusi, millel on mõju alateadlikele protsessidele suhetes
 • Treenida erinevate vestlusvormide (sh läbirääkimised, motiveerimine, mõjutamine, delegeerimine jm) struktureeritud ülesehitust
 • Treenida konfliktsete olukordade lahendusmudeleid
 • Luua isiklik arengukava

Treeningu sisu:

 • Kokkuvõtted kogemustest
  • Kogemuste jagamine. Arutelu
  • Keeruliste olukordade lahendamiseks vajalike oskuste väljatoomine
 • Võtmeoskused käitumisel (lihvime põhioskusi)
  • Iseenda seisundi juhtimine
  • Enesekehtestamise tehnikate rakendamine
  • Kaaslaste täpne tajumine, usaldusliku suhte loomine
  • Eesmärkide püstitamine ja nende selgesõnaline väljendamine
  • Läbirääkimiste protsessi kavandamine ja elluviimine
 • Konfliktide vältimise ja lahendamise tehnikad
  • Suhete ja olukordade käsitlemine läbi erinevate tajupositsioonide
  • Konflikti põhjused ja nendega toimetuleku võimalused
 • Läbirääkimiste meeskond. Koostöö loomine ja arendamine
  • Gruppides toimivad protsessid
  • Rollide süsteem, grupi arenguastmed
  • Eduka meeskonna väärtussüsteem
  • Käitumiste, tegevuste ja juhtimise stiilid, millega on võimalik luua edukas meeskonnatöö
  • Võtmeisikud grupis ja suhted nendega
  • Tegevuste jaotus grupis
  • Läbirääkimiste protsessi ülesehitus
 • Case study läbirääkimiste juhtumitest
  • Esitada oma juhtum uurimiseks
  • Saada oma juhtumi kohta võimalikke lahendusi koos analüüsi ja tagasisidega
 • Praktilised läbirääkimiste harjutused
  • Praktilise harjutuse lahendamine
  • Analüüs, tagasiside, CD
  • Isikliku arengukava loomine

Õpiväljundid

Treeningu läbinu:

 • Analüüsib keerulisi olukordi ja võimalusi sellistes situatsioonides enesekindla seisundi saavutamiseks
 • Tunneb ja rakendab mõjutamise põhioskusi
 • Rakendab struktureeritult erinevaid vestlusvorme ja konfliktsete olukordade lahendusmudeleid
 • Loob isikliku arengukava

Treeningu vorm/meetod:

 • Avatud ruum
 • Lühiloengud ja arutelud
 • Õppetöö paarides ja gruppides
 • Andragoogika, NLP, käitumistreeningute, lavastuslike harjutuste ja videotreeningute meetod
 • Eneseanalüüs
Treeningu täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Vaata lisaks Toomase teisi koolitusi/treeninguid:
Juhtimisoskuste treening
Tõhusate läbirääkimiste treening
Projektijuhtimine (vene keeles)
Motiveerimine ja delegeerimine
Müügioskuste treening

Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena!
Küsi lisa: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Läbirääkimiste treening II
Kood AL2-1
Aeg 18.-19.04. 2016
Maht 2 päeva
(17 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 295 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Psühholoogia