EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhtimisoskuste treening
Kogemused näitavad, et professionaalsete juhtimisoskuste loomine ainult oma igapäevase töö kaudu on osutunud juhtidele ressursimahukaks, aeganõudvaks, vigaderohkeks. Treeningud, kus on võimalik lahendada juhtimisülesandeid turvalises grupis, riskivabalt ja fokusseerides õppetöö sobivate tulemuslike lahenduste leidmisele on osutunud väga tõhusaks.

Analoogilisi koolitusi on aastate vältel läbi viidud väga paljudes ettevõtetes. Juhtimistreeningutest osavõtjate reaalne praktiline kogemus näitab, et nad suutsid luua oma juhtimismustrites kiireid muutusi, hakkasid omandatut ka reaalselt kasutama ja olid seeläbi oluliselt edukamad.

Mõjusad ja kiired protsessid toimuvad inimese meele süvakihtides. Õppetöös kasutatakse inimese teadlikku ja alateadlikku meelt mõjutavaid meetodeid, mis aitavad tõhusalt luua ja kinnistada uusi oskusi. Õppetöö mahukam osa on treeningutel, mille käigus omandatakse kasulikke lahendusviise tegelikele juhtimise olukordadele.


Treeningu sihtgrupp:

Juhid, kes soovivad arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks ja spetsialistid, kellel on oma töös vaja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Treeningu eesmärk:

 • saada selge ettekujutus juhi peamistest kompetentsidest, mis on vajalikud juhi rollide täitmiseks ja juhtimisalase efektiivsuse tõstmiseks
 • teadvustada isiksuses toimivad seaduspärasused, alluvate isiksuslikud eripärad ning võimalused nende parimaks rakendamiseks organisatsioonis
 • õppida praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides nagu iseenda juhtimine, inimeste juhtimine ja meeskonna juhtimine
 • õppida professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks
 • harjutada juhtimise praktiliste olukordade lahendamist
 • analüüsida iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi
 • luua endale arenguülesanded ja praktiseerida nende ellu viimist juhina oma igapäevases töös

Treeningu sisu:

 • Juhtimine, mis see on?
 • Enesejuhtimine
 • Inimeste juhtimine
 • Meeskonna juhtimine
 • Praktiliste juhtimisolukordade treening
Detailsema kirjelduse treeningu sisust leiate SIIT!

Õpiväljundid:

Treeningu tulemusena osaleja:

 • Teadvustab, kuidas toimib inimese sisemaailm
 • Tunneb mõjusaid käitumistehnikaid ja oskab neid kasutada
 • Analüüsib grupiprotsesse
 • Rakendab saadud teadmisi konkreetsetes juhtimise olukordades

Treeningu õppemeetodid:

 • Avatud ruumis toimuvad lühiloengud ja arutelud 
 • Testide lahendamine ja küsimustikele vastamine
 • Eneseanalüüs
 • Juhtimise treeningharjutuste lahendamine - toimub paarides ja gruppides
 • Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP, eneseanalüüs, andragoogilised ja muud meetodid

Treeningu täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Lisainfo: ewt@emiewt või tel: 684 1250


Koolitaja:

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhtimisoskuste treening
Kood AJO-1
Aeg
Maht 2 päev
(17 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 360 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA
Õppekava-
rühm
Juhtimine ja haldus