EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Väliskaubandus Õppematerjalid

Õppekava: VÄLISKAUBANDUS, EKSPEDEERIMINE JA LOGISTIKA

Koolituse nimetus Auditoorne õpe Praktikum Iseseisev töö Kokku Maht (EAP)
Pädevuskursus eksportöörile-importöörile,                                 logistikule-eskpedeerijale                                                   
 96  36  232  364  14
Kuidas koostada rahvusvahelist müügilepingut  
 16  6  30  52  2
Incoterms 2010 - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas 8 3 15 26 1
Incoterms - profikursus
8
 3 15
26
1
Akreditiivi reeglid ja arveldused väliskaubanduses  8 3
15 26
1
Logistika ja ekspedeerimine 16 6 30 52 2
Veoleping ja kaubadokumendid väliskaubanduses                                                                             
16 6 30 52 2
Väliskaubanduse maksu- ja tollikursus 8 3 15 26 1
Läbirääkimised ja lepingud väliskaubanduses 16
 6  30 52
 2
ICC (Rahvusvahelise Kaubanduskoja) tüüpvahenduslepingute praktiline kasutamine  8 3
15
26
 1
Lõputöö     78 78 3
Kokku 208 78 520 806 31

Õppetöö toimub auditoorse, praktilise ja iseseisva tööna (maht akadeemilistes tundides). Auditoorne õpe on korraldatud 1- kuni 2- päevaste koolitustena.
Õppekava eesmärk on ettevõtte turundus-, ekspordi- , ostujuhtide, speditööride, logistikute ja juristide ametialase pädevuse arendmine väliskaubanduse, ekspedeerimise ja logistikaga seonduvate formaalsuste, regulatsioonide ja praktika tundmise kaudu.
Õppekava läbimiseks tuleb:
1.    läbida koolitusprogramm „Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale“ 6 kuu jooksul (kokku 14 EAP);
või
2.    läbida õppekava koolitusi minimaalselt 14 EAP mahus kuni 3 aasta jooksul, sh kohustuslik lõputöö koostamine (3 EAP).
Lõpetamisel antav dokument: Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli pädevusdiplom õppekava läbimise kohta