EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Väliskaubandus Õppematerjalid

Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskool

Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskool (EME) on EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS-i poolt peetav täiskasvanute koolitusasutus (erakool), mille kaudu toimub EMI EWT koolitustegevus alates 01. jaanuarist 2007.

EMI EWT on Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC otseliige aastast 1994 ja ICC Eesti asutajaliige.


Haridus- ja teadusministeeriumi ministri 04.10.2010 käskirja nr 934 alusel on väljastatud koolitusluba 5999HTM kokku 5-le koolituskavale:

  • Väliskaubandus, ekspedeerimine ja logistika
  • Võlaõigusseadus ja lepingud ettevõtluses
  • Riigihanked
  • Raamatupidamine ja finantsjuhtmine
  • Juhtimine ja psühholoogia

Loetletud õppekavadega on kaetud kõik 1-2 päevased koolitused mida pakume. Lisaks pakume uue koolitusmeetodina  väliskaubanduse alaseid veebiseminare.

 

Üksiku koolituse läbinud saavad tõendi, millel on fikseeritud käsitatud teemad, koolituse toimumisaeg, koht ja kestus.

ICC Pädevuskursuse osalejale väljastatakse peale lõputöö kaitsmist tunnistus.

Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli koolitajad on eranditult suure kogemusega ja tunnustatud spetsialistid, kellel on ka pikaajaline koolitaja-kogemus. Koolitused viiakse läbi kaasaegsetes Tammsaare Ärikeskuse ruumides või väljasõidukoolituste puhul hotellide või konverentsikeskuste ruumides, mis vastavad kaasaja koolituse nõuetele.

 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool