EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Ajalugu Koolitajad Meie töötajad

EMI EWTst

EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav eraõppeasutus Eestis. EMI EWT  avas oma uksed juba 80-ndate lõpus ning eelmise sajandi viimastel aastatel hoiti juhtivaid positsioone ajalehe „Äripäeva” koolitusfirmade TOPis.

Möödunud aastate jooksul on EMI EWT tegevusvaldkond laienenud ning väliskaubanduse õppesuunale on lisandunud nii juhtimise kui finantsjuhtimise, äriõiguse, turunduse ja müügitöö ning riigihangete õppesuunad, samuti korraldatakse rahvusvahelisi äri- ja koolitusreise. Välja on töötatud arvukaid uudseid ja kaasaegseid teadmisi ning trende edasiandvaid õppekursuseid, ainukese õppeasutusena Eestis väljastati FIATA diplomit ning ettevõtte osaleb aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, sh Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) töös.

Samas ei ole EMI EWT kunagi ära unustanud oma missiooni, pakkuda ühiskonna arenguid analüüsivaid,  väärtusi loovaid ning kliendi huvisid arvestavaid kvaliteetseid koolitusi ning konsultatsioone. Klientidelt saadud tagasiside ja rahulolu põhjal teame, et see on edukalt õnnestunud.

Ajaloolistest faktidest:

1987 alustati tegevust Eesti Majandusjuhtide Instituudi (EMI) juhtimiskateedri koosseisus. Viidi läbi esimene väliskaubanduskursus, mis märkis väliskaubanduse koolituste algust Eestis.
1989 kuna väliskaubanduskursus osutus niivõrd edukaks, loodi selle baasil väikeettevõte EMI EWT. Tähekombinatsioon “EWT” tähendab “East-West Training”. EMI EWT põhineb täielikult Eesti kapitalil.
1990 märtsist liituti Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assosatsiooni (EVEA). EMI EWT saanud 2 korda EVEA kuldmärgi, 1997 ja 2000 aastal.
1991 novembris sõitis grupp (21) Eesti ettevõtjat Rootsi Jönköpingisse ELMIA messile "Allhankija-91". Seda võib pidada EMI EWT seminar-reiside eelkäijaks.
1992 jaanuarist astuti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks, samuti liituti Eesti Väliskaubanduse Liiduga ning mai kuus Eesti Ekspordinõukoguga.
1993 kujundati väikeettevõte EMI EWT ümber aktsiaseltsiks Ida-Lääne Koolituse AS. Sellise nimel all tegutseme senini.
1994 aasta algusest omandas EMI EWT reisikorraldaja litsentsi ja sellest ajast alates korraldatakse äri- ja koolitusreise kõigile maailma mandritele.
1994 mais astuti CEEMAN'i (Central and East European Management Development Association / Kesk- ja Ida-Euroopa Juhtimise Arendamise Assosatsioon) liikmeks.
1994 juulis sai EMI EWT Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce) otseliikmeks ning Rahvusvahelise Kaubanduskoja publikatsioonide ainuõiguslikuks edasimüüjaks Eestis.
1994 detsembris toimus esimene seminar-reis Soome, millest sai alguse konverentsiturismi õppesuund.
1997 jaanuarist ollakse Eesti Ekspedeerijate assotsiatsiooni liikmed.
1997 märtsis sai EMI EWT õiguse anda ainsa ettevõtjana Eestis välja FIATA diplomit. Sellest ajast alates on rahvusvahelise ekspedeerija tunnistuse omandanud 123 osalenut.
1997 omistati meile ajalehe "Äripäev" koolitusfirmade TOP'is II koht.
1998 omistati meile ajalehe "Äripäev" koolitusfirmade TOP'is I koht.
2000 veebruaris astuti Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assosatsiooni (ANDRAS), samal aastal liituti ka Eesti Maksumaksjate Liiduga (EML)