EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
EWT Maailmareisid Reisikava Vaja teada Pildid Kus käidud

EMI EWT Maailmareisid

Õppe- ja maailmareisid on pidevalt EMI EWT tegevuskavas alates 1994. a detsembrist, kui korraldasime Põhja-Soomes oma esimese "Kaamos seminari".

Idee õppereiside korraldamiseks tuli juhikoolituse uusi vorme otsides. Esimeste reiside koolitusteemad olid eranditult väliskaubanduse vallast. Väliskaubanduskoolitus oli tol ajal meie põhiliseks klassikalise koolituse valdkonnaks. Seega õppereisid kujunesid nagu loomulikuks auditoorse koolituse jätkuks.

Tänaseks on palju muutunud. Lähedasest Soomest alates on meie sihtmaade loetelu muutunud väga pikaks ja esinduslikus. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika.

Muutunud on ka koolitustemaatika. Viimastel aastatel pühendasime oma õppereisidel peatähelepanu maailmas toimuvale. Võisime tunnetada kapitalismi vaevlemist "perestroika " järele, üha kasvavat tarbimishullust, ahnuse uskumatut eskalatsiooni, vaesuse ja ebaõigluse ulatust ning pingete kasvu maailmas, aga ka seda, et turul ringlev kapital on pigem virtuaalne raha, millel puudub tegelik kate.

Kõik viitas sellele, et niisugune olukord ei saa kesta kaua, et õige varsti peab tulema suurem või väiksem pauk, mis toimuvast õhu välja laseb. Tänu sellele teadmisele ei tulnud täna maailmas ja meil kodus toimuv enamikule meie õppereiside "püsikuulajatele" ootamatult. Oli aega oma tegevust ja võimalusi revideerida ning täna rahulikult jätkata.

Ettevõtjal on oluline roll ühiskonna arengus. Seda rolli täidetakse seda paremini, mida rohkem mõistetakse üleilmse arengu suundumusi.

  • Jätkusuutlik ja säästlik areng, majandusedu vs ületarbimise katastroofilised viljad.
  • Loodushoid ja selle hind.
  • Kas ja millist "perestroikat" vajab kapitalism.
  • Banaanivabariik või demokraatia.
  • Üleilmne vs lokaalne väärtuskriis
  • Deflatsiooni head ja vead
  • Kas hüperinflatsioon on välditav?

See on lühinimistu teemadest, mille mõistmiseks on kohaloleku effekt hädavajalik.

Meie tänavuse reisikava leiad järgmiselt leheküljelt